Team Finland-resor under regeringsperioden

 
Tidpunkt  Målland Ledare för delegationen Huvudteman Deltagande företag och andra aktörer
12.-14.12.
2016

Tyskland

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen

Bioekonomi, internet och digitalisering.

13
28.1.-1.12.
2016
Mexiko Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen Förnyelsebar energi, energieffektiviteten, avfallshanteringen 9
20.-21.11.
2016
Algeriet Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Sågvara, spannmål, lantbruksmaskin och cleantech-sektorn

10
14.-18.11.
2016
Japan Kommunikationsminister Anne Berner Digitalisering av transporter, sjöfarten och arktiska havsområden 18
14.-19.11.
2016

Tanzania och Kenya

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen Skogssektorn, energisektorn, cleantech, vattensektorn, arkitektur och geodata. 25
25.-26.10. 2016 Iran, officiellt besök av republikens president Sauli Niinistö  Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen Cleantech, bioekonomi, IKT och hälsoteknologi 19
17.-21.10.
2016
Kina Familje- och omsorgsminister Juha Rehula Hälsoteknologi, hälsovårdstjänster och utbildning 15
10.-14.10.
2016
Argentina och Mexiko Statsminister Juha Sipilä Cleantech, IKT och digitalisering, utbildning, arktisk kunnande 18
3.-6.10.
2016
Saudiarabien och Förenade Arabemiraten Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen Utbildning 24
26.-29.9.
2016
Egypten Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen Cleantech, IKT och digitalisering, utbildning 23
8.-11.8.
2016
Chile Utrikesminister Timo Soini Cleantech, utbildning 12
13.-15.6.
2016
Polen Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka Cleantech, hälso- och sjukvård, livsmedelsindustri 23
25.-27.5. 2016 Kenya Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen Skogsindustri, bioekonomi 12
23.-24.5. 2016 Turkiet Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka IKT och digitalisering, kreativ industri 8
16.-19.5. 2016 Danmark Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka Hälsovård 8
17.-20.5. 2016 Japan Näringsminister Olli Rehn Arktisk kunnande, IKT, lifestyle och mode 31
16.-17.5. 2016 Korea Näringsminister Olli Rehn IKT, livsmedelsindustri, lifestyle och mode 34
28.3.-1.4.
2016
Brasilien

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen

Utbildning 16
20.-25.3.
2016
Kina Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen Skogsindustri, livsmedelsindustri, cleantech 43
7.-11.3.
2016
Japan, officiellt besök av republikens president Sauli Niinistö 

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Skogsindustri, energi, IKT, infrastruktur och arktisk kunnande 11
6.-11.3.
2016
Vietnam Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka

Utbildning, cleantech, IKT

20
29.2.-5.3. 2016 Australien och Nya Zeeland Utrikesminister Timo Soini Innovationer 9
27.2.-2.3
2016
Iran

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Cleantech, agroteknologi, livsmedelsindustri

18

12.-14.2.
2016

Indien Statsminister Juha Sipilä Hälso- och sjukvård; Energi; IKT 17

19.-20.1.
2016

Danmark Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka Cleantech; IKT 14

7.-10.12.
2015

Iran Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka Cleantech; Bioekonomi; IKT; Byggande 51

31.10. -5.11.
2015

Förenade Arabemiraten och Saudiarabien Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka Cleantech; Utbildning; Life sciences och hälso- och sjukvård 26

5.-7.10.
2015

Kazakstan Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka Cleantech; utbildning 45

 

I tabellen anges statsminister Juha Sipiläs regerings Team Finland-resor som har letts av en minister och där en företagsdelegation har deltagit. Team Finland-resor görs också under ledning av tjänstemän. Tabellen uppdateras efter hand som resorna har gjorts.