Uppgifter

Nätverket Team Finland erbjuder tjänster som hjälper företag när de ska ge sig ut på internationella marknader, lockar investeringar till Finland och koordinerar kommunikationen som rör Finlandsbilden. Team Finland samlar alla statsfinansierade tjänster som gäller företags internationalisering. Företag kan få hjälp med allt från goda råd till finansiering och att knyta samhällskontakter.

De olika organisationerna i nätverket arbetar också för att locka investeringar till Finland. I centrum för investeringsfrämjandet finns Invest in Finland som producerar information om Finland som investeringsobjekt. Invest in Finland utvecklar och samordnar också Team Finland-nätverkets arbete för att locka investeringar.

Team Finland arbetar också för att sprida en positiv Finlandsbild i världen. När Finland har ett gott anseende i andra länder är det lättare för företagen att komma in på utländska marknader och att locka investeringar till Finland. Det är Finland Promotion Board som koordinerar arbetet med Finlandsbilden.

Kolla också

Team Finlands internationaliseringstjänster

Visit Finland

Invest in Finland