Styrning

Team Finlands verksamhet styrs av statsrådet och dess regeringsprogram, speciellt spetsprojektet som gäller sysselsättning och konkurrenskraft. Genomförandet av regeringsprogrammet och dess målsättningar bedöms årligen. Styrgruppen som sammanträder ungefär fyra gånger om året stödjer statsrådet i att dra upp de strategiska riktlinjerna för Team Finlands verksamhet. Styrgruppen leds av statsministern och består av näringsministern, utrikeshandels- och utvecklingsministern, kanslichefer och representanter för näringslivet.