Nätverket

Kärnan i Team Finland-nätverket utgörs av arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet samt offentligt finansierade organisationer och utländska verksamhetsställen som styrs av dem (Finpro (blir snart Business Finland), Tekes (blir snart Business Finland), Finnvera, Finnfund, Finnpartnership, Tesi (Finlands Industriinvestering), Teknologiska forskningscentralen VTT, Patent- och registerstyrelsen, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finsk-ryska handelskammaren och Finsk-svenska handelskammaren). När landskapsreformen genomförs 2020 kommer det också att komma med privata aktörer i nätverkets verksamhet.

Team Finland representeras ute i världen av över 80 lokala team. De sammanför finländska myndigheter, offentligt finansierade organisationer och andra viktiga finländska aktörer i respektive område. En viktig del av nätverket hemma i Finland är 18 lokala team i de framtida landskapen.