Nätverket

Team Finland-nätverkets kärna består av arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt olika organisationer och verksamhetsställen utomlands som styrs av ministerierna (Finpro, Tekes, Finnvera, Finnfund, Finnpartnership, Teollisuussijoitus (Industriinvestering), Teknologiska forskningscentralen VTT, Patent- och registerstyrelsen, Näring-, trafik- och miljöcentralerna, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finsk-ryska handelskammaren, Finsk-svenska handelskammaren).

Team Finland representeras ute i världen av över 80 lokala team. De samlar finländska myndigheter, offentligt finansierade organisationer och andra viktiga aktörer inom en viss region. I Finland är NMT-centralernas femton lokala team viktiga delar av Team Finland-nätverket.

Fastän nätverkets kärna utgörs av offentligt finansierade organisationer spelar samarbetet med till exempel företag, föreningar och högskolor en viktig roll. Vi behöver allas insatser, arbete och engagemang.