Ledningsgruppen

Nätverkets praktiska verksamhet leds av en ledningsgrupp bestående av representanter för de mest centrala Team Finland-organisationerna. Ledningsgruppen sammanträder ungefär en gång i månaden. Den har till uppgift att inleda de omedelbara reformer som regeringen gav riktlinjer om i november 2016 och utveckla mer kundorienterade servicemodeller i landskapen, inom centralförvaltningen och utomlands.

I ledningsgruppen ingår representanter för centrala ministerier, organisationer som ansvarar för kundarbetet, handelskamrar och näringslivsorganisationer.

Kolla också

Medlemmar i ledningsgruppen