Enheten för externa ekonomiska relationer

Enheten för externa ekonomiska relationer vid statsrådets kansli bereder ärenden för styrgruppen.

Jorma Korhonen, enhetschef, 0295 160410

Peter Westerstråhle, specialsakkunnig, 0295 160193

Susanna Perko, specialsakkunnig, 0295 160179

Irina Haltsonen, Team Finland-kommunikationsexpert, 0295 160197

Anniina Lehtonen, administrativ medarbetare, 0295 160416

Kontakta oss: tuy@vnk.fi