Tekes och Finpro sammanslås, utrikesministeriets roll i exportfrämjandet stärks

28.3.2017 15.40

Innovationsfinansieringsverket Tekes och Finpro som tillhandahåller internationaliseringstjänster sammanslås till en ny aktör som går under arbetsnamnet Business Finland. Business Finland samlar alla tjänster som hänför sig till innovationsfinansieringen, exporten, investeringarna och främjandet av turismen under ett tak. Cirka 600 experter övergår i den nya organisationens tjänst.

Läs mer »

Digiskolan för företagare hjälper Finland att övergå till digital era

24.3.2017 14.31

En digiskola för företagare, som är avsedd för små och medelstora företag, hjälper för sin del Finland i år att övergå till digital era. Projektet Reboot Finlands och Företagarna i Finlands digiskola besöker flera orter runt om i Finland.

Läs mer »

Utredning: Hindren för kommersiellt utnyttjande av arktisk kompetens är i huvudsak desamma som i annan affärsverksamhet

24.2.2017 10.40

Om man vill att Finland ska bli en Kiseldal eller ”Isdal” för arktisk kompetens, förutsätter det att den arktiska kompetensen definieras, några spetsbranscher väljs och satsningar på dem görs på ett målinriktat sätt med delvis nya instrument för inkomstbaserad finansiering och ekosystemfinansiering. Uppskattningen ingår i den utredning om hinder och drivkrafter för kommersiellt utnyttjande av finländsk arktisk kompetens.

Läs mer »

De nya Finland-emojierna uttrycker stolthet över ursprungsbefolkning, minoriteter och arktiska förhållanden

8.2.2017 12.37

Samlingen Finland-emojier kompletteras med bilder som föreställer samiska flaggan, Tom of Finland och olika slag av arktisk kompetens, natur och annat roligt. Samlingen Finland-emojier har vunnit stor global framgång. De har fått flera internationella priser och nått närmare 200 miljoner människor.

Läs mer »

  Team Finland Flickr-palvelussa Team Finland Facebookissa Team Finland Twitter-palvelussa


@TeamFinland på Twitter

Vi hjälper företag ut i världen

Vi hjälper företag ut i världen

Vi främjar Finlands och finländska företags framgång i världen. Vi erbjuder information, verktyg och nätverk till stöd för internationaliseringen. Bekanta dig närmare med våra tjänster och ta kontakt. Vi hjälper ditt företag att hitta sin egen väg ut på den internationella marknaden.

Läs mer »

Vi gör Finland känt

Vi gör Finland känt

När Finland har ett gott rykte utomlands är det lättare för finländska företag att internationalisera sig och lättare att locka investeringar till Finland. På webbplatsen This is Finland kan intresserade hitta information om det finländska samhället och om dess styrkor, kultur och människor.

Webbplatsen This is Finland »

Vi lockar investeringar till Finland

Vi lockar investeringar till Finland

Vi främjar investeringar i Finland genom att producera information om Finland och om landets businessmöjligheter för utländska företag. Dessutom utvecklar och samordnar vi det arbete för att locka investeringar som görs i Finland.

Webbplatsen Invest in Finland »