Utrikesminister Kai Mykkänens tal vid ambassadörsmöte

26.8.2016 15.46

"Mitt eget mål är att öka antalet företag som bedriver export. I dagens läge bedriver endast 12 procent av de små och medelstora företagen i Finland direkt export. Det är en mycket lägre andel än i det övriga Norden. Här måste det ske en ändring", sade minister Kai Mykkänen vid ambassadörsmötet den 22 augusti 2016.

Läs mer »

Marinindustrins tillväxtprogram får fortsatt finansiering

15.6.2016 13.36

Arbets- och näringsministeriet har beviljat marinindustrins tillväxtprogram fortsatt finansiering för 2016. Tillväxtprogrammet Team Finland Maritime and Offshore from Finland hjälper de finländska företagen att komma med i internationella fartygsprojekt. De globala utsikterna för branschen ser lovande ut ur Finlands synvinkel och är betydligt mer positiva än för några år sedan, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

Läs mer »

Finland presenterar sitt energikunnande på världsutställningen Astana EXPO 2017

2.6.2016 10.40

Finland deltar 10.6-10.9.2017 i världsutställningen Astana EXPO 2017, som arrangeras i Kazakstans huvudstad. På utställningen presenteras framtidens energialternativ. Näringsminister Olli Rehn och utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka anser att beslutet om deltagande är en stor gest gentemot finländska företag i energisektorn och energieffektiviteten.

Läs mer »

  Team Finland Flickr-palvelussa Team Finland Facebookissa Team Finland Twitter-palvelussa


@TeamFinland på Twitter

Team Finland

Team Finland

Vi arbetar för att Finland och finländska företag ska vara framgångsrika ute i världen. Vi erbjuder information, verktyg och nätverk som stöder företagens internationalisering. Bekanta dig med våra tjänster och ta kontakt. Vi hjälper ditt företag att hitta sin egen väg ut på de internationella marknaderna.

Läs mer »

Nätverket

Nätverket

Nätverkets kärna består av arbets- och näringsministeriet, utrikesministerit, undervisnings- och kulturministeriet samt olika organisationer som är underställda ministerierna och erbjuder tjänster som rör internationalisering. Det finns över 80 lokala Team Finland i världen.

Läs mer »

Historia

Historia

Nätverket uppstod i början av 2000-talet när vi upptäckte att Finlands framgång hade blivit allt mer beroende av de finländska företagens internationella framgång och att företagen behövde statens hjälp på de globala marknaderna.

Läs mer »