Marinindustrins tillväxtprogram får fortsatt finansiering

15.6.2016 13.36

Arbets- och näringsministeriet har beviljat marinindustrins tillväxtprogram fortsatt finansiering för 2016. Tillväxtprogrammet Team Finland Maritime and Offshore from Finland hjälper de finländska företagen att komma med i internationella fartygsprojekt. De globala utsikterna för branschen ser lovande ut ur Finlands synvinkel och är betydligt mer positiva än för några år sedan, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

Läs mer »

Finland presenterar sitt energikunnande på världsutställningen Astana EXPO 2017

2.6.2016 10.40

Finland deltar 10.6-10.9.2017 i världsutställningen Astana EXPO 2017, som arrangeras i Kazakstans huvudstad. På utställningen presenteras framtidens energialternativ. Näringsminister Olli Rehn och utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka anser att beslutet om deltagande är en stor gest gentemot finländska företag i energisektorn och energieffektiviteten.

Läs mer »

Regeringen uppdaterade sina spetsprojekt för företagande och sysselsättning

15.4.2016 10.06

I genomförandeplanen för regeringens spetsprojekt som gäller företagande och sysselsättning är utvecklandet av nätverket Team Finlands verksamhet en av de centrala frågorna. I Finland är målet bland annat att sammanföra de tjänster som nätverkets partner tillhandahåller så att de utgör en del av Team Finlands tjänsteutbud. Utomlands är avsikten att tillämpa principen om "en dörr in".

Läs mer »

Evenemang

Evenemang på den finska webbplatsen

26.–29.9.
Katso kaikki tapahtumat

  Team Finland Flickr-palvelussa Team Finland Facebookissa Team Finland Twitter-palvelussa


@TeamFinland på Twitter

Team Finland

Team Finland

Vi arbetar för att Finland och finländska företag ska vara framgångsrika ute i världen. Vi erbjuder information, verktyg och nätverk som stöder företagens internationalisering. Bekanta dig med våra tjänster och ta kontakt. Vi hjälper ditt företag att hitta sin egen väg ut på de internationella marknaderna.

Läs mer »

Nätverket

Nätverket

Nätverkets kärna består av arbets- och näringsministeriet, utrikesministerit, undervisnings- och kulturministeriet samt olika organisationer som är underställda ministerierna och erbjuder tjänster som rör internationalisering. Det finns över 80 lokala Team Finland i världen.

Läs mer »

Historia

Historia

Nätverket uppstod i början av 2000-talet när vi upptäckte att Finlands framgång hade blivit allt mer beroende av de finländska företagens internationella framgång och att företagen behövde statens hjälp på de globala marknaderna.

Läs mer »