Regeringen uppdaterade sina spetsprojekt för företagande och sysselsättning

15.4.2016 10.06

I genomförandeplanen för regeringens spetsprojekt som gäller företagande och sysselsättning är utvecklandet av nätverket Team Finlands verksamhet en av de centrala frågorna. I Finland är målet bland annat att sammanföra de tjänster som nätverkets partner tillhandahåller så att de utgör en del av Team Finlands tjänsteutbud. Utomlands är avsikten att tillämpa principen om "en dörr in".

Läs mer »

Av de starkt tillväxtorienterade SMF-företagen väntar sig 73 % en konjunkturförbättring

16.2.2016 10.32

Enligt en färsk barometer har de små och medelstora företagens konjunkturförväntningar förbättrats, och den djupaste ekonomiska svackan verkar vara förbi. Särskilt positiva är utsikterna bland de starkt tillväxtorienterade företagen. Av dem väntar sig 73 procent en konjunkturförbättring under det kommande året. De tillväxtorienterade företagen är enligt alla mätare mer internationella än andra SMF-företag.

Läs mer »

  Team Finland Flickr-palvelussa Team Finland Facebookissa Team Finland Twitter-palvelussa


@TeamFinland på Twitter

Team Finland

Team Finland

Vi arbetar för att Finland och finländska företag ska vara framgångsrika ute i världen. Vi erbjuder information, verktyg och nätverk som stöder företagens internationalisering. Bekanta dig med våra tjänster och ta kontakt. Vi hjälper ditt företag att hitta sin egen väg ut på de internationella marknaderna.

Läs mer »

Nätverket

Nätverket

Nätverkets kärna består av arbets- och näringsministeriet, utrikesministerit, undervisnings- och kulturministeriet samt olika organisationer som är underställda ministerierna och erbjuder tjänster som rör internationalisering. Det finns över 80 lokala Team Finland i världen.

Läs mer »

Historia

Historia

Nätverket uppstod i början av 2000-talet när vi upptäckte att Finlands framgång hade blivit allt mer beroende av de finländska företagens internationella framgång och att företagen behövde statens hjälp på de globala marknaderna.

Läs mer »