K-Rauta: Dream Builder gör renoveringen enkel

Tekes 10.7.2017 8.10 | Publicerad på svenska 17.7.2017 kl. 13.16
Pressmeddelande

Det viktigaste målet med Tekes program Fiiliksestä fyrkkaa är att lyfta fram kundens känsla som en central faktor i affärsverksamheten. I programdeltagaren K-Rautas Dream Builder-projekt utvecklas digitala verktyg, som förbättrar renoveringstjänstens kundupplevelse.

 
Finländska konsumenter gör i dag i allt mindre renoveringsarbeten själv. Den åldrande och allt mer välmående befolkningen köper hellre tjänster av yrkespersoner. K-Rauta vill möta marknadens behov och göra det enklare att sköta ärenden hos K-Rauta. Nyckeln till detta utgörs av digitala tjänster.

"Vi ville utveckla ett kundfokuserat tjänstekoncept, som sammanför slutkunder som renoverar själva med företagare som erbjuder renoveringstjänster. Med stöd av Tekes program föddes Remonttimestari-tjänstekonceptet som är avsett att i framtiden betjäna ett stort nätverk i Finland”, säger K-gruppens utvecklingschef för bygg- och husteknikhandel Sari Hujanen. K-Rauta är en av K-gruppens bygg- och husteknikhandelskedjor.

Remonttimestari är projektchef för kundens renovering och hjälper konsumentkunden i renoveringens samtliga faser, från planering till genomförande. Tjänstekonceptet har flera kanaler och inkluderar nät- och mobilapplikationer som har testats i butikerna sedan hösten 2016.

”Vi började med att undersöka om det har utvecklats någonting liknande ute i världen. Vi strävar efter att med hjälp av tjänsteutformning få bättre förståelse för kundernas upplevda utmaningar och alla faser i kundupplevelsen”, säger K-gruppens utvecklingschef för bygg- och husteknikhandelsektorn Sanna Pekkola.

Remonttimestari kan även föras utanför Finland, vilket följer internationaliseringsmålet för Tekes Fiiliksestä fyrkkaa-program. K-Rauta finns för närvarande i Finland, Sverige, Estland, Lettland och Ryssland.

Kunderna uppskattar transparens

K-Rautas tjänstekoncept har testats framgångsrikt vid köks- och badrumsrenoveringar. Kunden får applikationen till sin mobiltelefon, och får därigenom information om renoveringens framskridande och kan kommunicera direkt med en renoveringssäljare. Dessutom kan kunden bekanta sig med sitt kommande kök och badrum virtuellt i 3D-miljö med hjälp av VR-glasögon.

”Vi har bara fått bra respons på applikationens användning från kunderna", säger renoveringssäljare Jesse Iskanius vid K-Rauta Lahdesjärvi i Tammerfors.

”Tack vare Remonttimestari framskrider renoveringen som kunden beställt helt transparent. Kunden drabbas inte av överraskningar då hen kan följa renoveringen i realtid via applikationen”, säger Pekkola.

”Utöver kunderna har applikationen tagit även K-Rautas säljare ett kliv in i dagens digitaliserade värld. Under projektets gång upptäckte vi att våra säljare saknade ordentliga verktyg för hanteringen av renoveringsprojekt," tillägger Hujanen.

Hackathon hjälpte till med starten

K-gruppen ordnade det första hackathon-evenemanget i sin historia med syftet att hitta idéer till digitaliseringen av K-Rauta- och Rautia-butikernas tjänster. Vid den senaste tidens allt vanligare förekommande hackathon-evenemang strävas efter att snabbt utveckla innovativa lösningar under teman som väljs av anordnaren.

”Hackathon var tidigare ett helt okänt koncept för mig. Därför har jag kunnat göra saker för första gången i min yrkeskarriär inom ramen för projektet, vilket har öppnat helt nya dörrar", säger Hujanen.

K-gruppens hackathon med namnet #rautahack vanns av Siili Solutions, enligt vars meddelandetjänst en renoverande kund kan hålla kontakten med butikens expertis med hjälp av tjänsten.

"Vi har satsat på att ta modiga kliv framåt och att gå utanför de vanligaste och mest kända stigarna. Ett konkret exempel på detta är Hackathon", konstaterar Hujanen.

I K-gruppens hackathon deltog sammanlagt åtta företag. K-gruppen samarbetar fortfarande med flera av de företag som deltagit i hackathon.

Okomplicerat samarbete med Tekes

K-gruppens bygg- och husteknikhandelssektor ger Tekes högsta poäng för okomplicerat och produktivt samarbete.

"Samarbetet har varit mycket bekymmersfritt. Tekes-rapporteringen skärper upp projektet. Tekes är dessutom genuint kundorienterat idag, vi får svar på våra frågor riktigt snabbt", berömmer Hujanen.

"Tekes-projektet är ett effektivt sätt att lära sig projektarbetet. Tack vare rapporteringen måste företaget göra vissa saker. Det är förnuftigt för företaget, även i framtiden", tillägger Pekkola.

Ytterligare information

Sanna Pekkola
Global Development Manager, B2C business
K-gruppens bygg- och husteknikhandelssektor
sanna.pekkola(at)kesko.fi


Text: Kaiku Helsinki
Bild: Kesko

Team Finland Tekes