Team Finland -matkat

Team Finland -matkoilla etsitään suomalaisille yrityksille uusia markkinoita. Vuosittain järjestetään kymmeniä matkoja, joista osaa johtaa ministeri. Joissakin maissa valtiolla on merkittävä rooli ovien avaamisessa yrityksille. Vienninedistämismatkat ovat yksi Team Finland -verkoston palveluista.

Yritykset tutustuvat matkoilla uusiin markkinoihin, verkostoituvat paikallisten toimijoiden ja viranomaisten kanssa ja esittelevät osaamistaan. Matkoille voivat osallistua kansainvälistymisen eri vaiheissa olevat suomalaisyritykset. Vierailuilla edistetään myös investointien hankkimista Suomeen ja vahvistetaan Suomen maakuvaa.

Tulevat matkat

7.-10.3. Team Finland -matka Japaniin ja Korean tasavaltaan, teemoina waste to energy, biotalous ja innovatiiviset biotuotteet

27.3.-6.4.2017 Team Finland matka Yhdysvaltoihin, teemoina maritime ja offshore


Katso myös

Hallituskauden Team Finland -matkat

Team Finlandin Näkyvyys-palvelu