Finland Promotion Boardin johtoryhmä

puheenjohtaja: viestintäpäällikkö Mari-Kaisa Brander, valtioneuvoston kanslia

varapuheenjohtaja: viestintäjohtaja Jouni Mölsä, ulkoasiainministeriö

pääsihteeri, yksikönpäällikkö Petra Theman, ulkoasiainministeriö

johtaja Ulla Hiekkanen-Mäkelä, työ- ja elinkeinoministeriö

kansainvälisten asiain johtaja Jaana Palojärvi, opetus- ja kulttuuriministeriö

viestintä- ja markkinointijohtaja Outi Torniainen, Finpro

johtaja Paavo Virkkunen, Visit Finland

viestintäjohtaja Tomi Korhonen, Tekes

toiminnanjohtaja Tove Ekman, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry

elinkeinojohtaja, Marja-Leena Rinkineva, Helsingin kaupunki

markkinointijohtaja, Maija Loikkanen, House of Lapland

viestintäjohtaja Atte Palomäki, Wärtsilä

markkinointijohtaja Jarkko Konttinen, Finnair

viestintäjohtaja Veera Heinonen, Sitra

toimitusjohtaja Pauli Waroma, Sherpa