Pirjo Kyläkoski: Business Finland – Suomen uusi nousu on alkanut

Tekes 18.4.2017 11.42
Tiedote

Tekesin ja Finpron yhdistyminen Business Finlandiksi avaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia tukea ja kehittää suomalaista elinkeinoelämää uusilla kasvualoilla. Ja samalla yrityksille tarjoutuu tilaisuuksia yhteistyöhön ja kasvuun.

Kilpailu on muuttunut innovaatioympäristökilpailuksi eri maiden, ja varsinkin niiden suurimpien metropolialueiden välillä. Tässä kisassa Suomi opettelee uuden sukupolven toimintatapoja ja elinkeinopolitiikkaa.

Silloin, kun pyritään kehittämään kokonaista liiketoimintaekosysteemiä, jossa osapuolina on eri alojen yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita, yritykset ja julkinen taho kehittävät yhteistyössä ratkaisuja yhteiskunnan suuriin haasteisiin. Tässä työssä hyvän vuoropuhelun ja saumattoman yhteistyön merkitys korostuu. Liiketoimintamahdollisuudet ovat maailmanlaajuisia ja yhteistyö liiketoimintaekosysteemeissä tukee sitä, että eri yritykset ja julkinen taho voivat paremmin saavuttaa globaalit markkinamahdollisuudet. Monta pientä ja keskikokoista suomalaista toimijaa muodostavat yhdessä yhden ison kokonaisuuden, jonka kanssa voidaan tehdä uskottavasti yhteistyötä minkä tahansa globaalin jättiläisen kanssa.

Liiketoimintaekosysteemit, yhdessä toimivat yritysten yhteisöt, tarvitsevat usein alustan – kokeilu- tai markkinapaikan – rakentuakseen. Alusta voi toimia aluksi kokeilualustana, joka mahdollistaa uudenlaisten konseptien ja toimintatapojen kokeilut. Alustat voivat sijaita kotimaassa tai tehtävämme voi olla tukea yritysten kiinnittymistä globaaleihin alustoihin. Tämän hetken alustoja ovat esimerkiksi Amazon ja Google. Alustat voivat olla fyysisiä tai virtuaalisia. Liiketoiminta- ja markkina-alustat ovat tärkeä houkuttelutekijä, joka vetää Suomeen uusia toimijoita ja pitää yrityksiä Suomessa.

Julkisten toimijoiden tehtävänä on asioiden mahdollistaminen, liiketoiminnallisten esteiden poistaminen esimerkiksi lainsäädännön avulla. Business Finland on tärkeä välittäjä tuodessaan ministeriöt ja yritykset tällaisten tarpeiden suhteen yhteen.

Standardoinneilla voi olla uusien tuotteiden ja liiketoimintakonseptien lanseerauksessa iso merkitys. Nokian esimerkki todistaa, että yrityksen, tutkimusmaailman ja julkisen tahon tiivis yhteistyö tuotti samaan aikaan uuden korkean mobiiliteknologian ja yhteiset globaalit standardit ja näin Nokia oli valmis tarttumaan huikeisiin kasvaviin maailmanlaajuisiin markkinoihin ensimmäisenä. Tulokset hämmästyttivät koko maailmaa.

Samankaltaisia standardoinnin ja lainsäädännön avulla avattavia mahdollisuuksia voidaan ajatella löytyvän terveydenhoidon digitalisaatiosta, sekä energian, ympäristön, liikenteen ja rakentamisen uusista ratkaisuista.

Uudet toimintatavat kaipaavat vanhojen instituutioiden reipasta uudistumista. Tarvitaan laadukkaita tutkimusympäristöjä, joissa yritysten ja huippututkijoiden vuorovaikutus on tiivistä. Uudet liiketoiminnan mallit tarvitsevat uusia investointi- ja rahoitusmalleja. Valttia ovat nopeus ja ketteryys sekä se, että jatkuvasti ja ennakoidaan maailman ja toimintaympäristön muutoksia.

Nokia jätti jälkeensä valtavat määrät osaamista, jonka varaan on perustettu joukko uusia kasvuyrityksiä. Digiosaamista tarvitaan koko elinkeinoelämän digitalisointiin, mikä työ on hyvässä vauhdissa. Peliteollisuus myös kukoistaa, ja useat nuoret ja kasvuhaluiset yritykset ovat alkaneet etsiä markkinoita suoraan maailmalta, pysähtymättä kasvamaan ensin Suomessa.

Tekes on tukenut tieteellisten tutkimustulosten jalostamista liiketoimintaa kasvattaviksi innovaatioiksi, ja Finpro on auttanut viemään syntyneitä tuotteita ja palveluita maailmalle. Yhdistyminen tarjoaa yrityksille paremman palvelupaketin yhdeltä luukulta. Jatkossa linkki yritysten innovaatiotoiminnasta ministeriöiden toimintaan tulee olemaa vielä nykyistäkin sujuvampi.

Yritysten näkymät ja julkisiin organisaatioihin levinnyt uusi optimismi tuntuisivat viittavan siihen, että olemme nyt seitsemän laihan vuoden ja tulevien lihavien vuosien saranakohdassa. Business Finland on syntymässä vauhdittamaan uutta kasvua. Olemme tästä valtavan innostuneita ja Suomen taloudelle on syntymässä uusi kukoistuksen aikakausi – "new era".

Pirjo Kyläkoski
Strategiapäällikkö, Tekes
Twitter: @koskyl

 

Team Finland Tekes